W podrózy, w sklepie, w hotelu …

Rozmówki polsko – portugalskie cz.2
 
Przydatne słówka
Grande – duże (grandy) Pequeno – małe (pekienio)
Quente – gorąco (kłente)
Frio – zimno (frijo)
Bom – dobrze (bom) Mau – brzydki (mał)
Bastante – dużo (basztanty) Bem – dobry (bejm)
Aberto – otwarte (abertu) Esquerda – lewo (szkierda)
Direita – prawo (direjta) Em frente – na wprost (ejm freńty)
Perto – blisko (pertu) Longe – daleko (lonży)
Suba – góra (suba) Desça – dół (dyszka)
Cedo – wcześnie (cedu) Tarde – późno (tardy)
Entrada – wejście (eńtrada) Saída – wyjście (sajda)
Casa de banho – łazienka (kaza dy banjo) Mais – więcej (maisz)
Menos – mniej (menosz)

 

Telefonowanie
Queria fazer uma chamada internacional. – Chciałbym wykonać rozmowę międzynarodową. (kyrija fazer uma szamada internasjonal)
Uma chamada local. – Rozmowę lokalną. (uma szamada lokal)
Posso deixar uma mensagem? – Czy mogę zostawić wiadomość. (possu dejszar uma
meńsażem)
Zakupy
Quanto custa isto? – Ile to kosztuje? (kłantu kuszta isztu)
Estou só a ver, obrigado/a. – Tylko oglądam, dziękuje. (esztoł su a wer, obrigadu/a)
Aceita cartões de crédito? – Akceptują państwo karty kredytowe? (aczeita cartońsz
dy kreditu)
A que horas abre? – O której godzinie jest otwarte? (a kie orasz abry)
A que horas fecha? – O której godzinie jest zamyknięte? (a kie orasz fesza)
Este – to (eszty) Esse – tamto (esse)
Caro – drogo (karu) Barato – tanio (baratu)
Tamanho – rozmiar (tamanjo) Branco – biały (branku)
Preto – czarny (pretu) Roxo – czerwony (roszu)
Amarelo – żółty (amarelu) Verde – zielony (verde)
Azul – niebieski (ażul)  
Rodzaje sklepów
Loja de antiguidades – sklep z antykami (loża dy antiżuidadesz)
Padaria – piekarnia (padarja)
Banco – bank (banku)
Livraria – księgarnia (liwjarja) Talho – rzeźnik (tajlu)
Pastelaria – cukiernia (pastelarja) Farmácia – apteka (farmasja)
Peixaria – sklep rybny (pejżerija) Cabeleireiro – fryzjer (kabelejrejru)
Mercado – rynek (merkadu) Kiosque – kiosk (kjosku)
Correios – poczta (korrejosz) Sapataria – sklep obuwniczy (sapatarja)
Supermercado – supermarket (super – Agencia de viagens – biuro podróży
mercadu) (agencija dy wjażeńs)
Zwiedzanie
– katedra (se) Igreja – kościół (igrejża)
Jardim – ogród (żardim) Biblioteca – biblioteka (bibljoteka)
Museu – muzeum (muzeu)
Posto de turismo – infirmacja turystyczna (postu dy turizmu)
Fechado para ferias – zamknięte w wakacje (feszadu para ferjasz)
Estacão de autocarros – dworzec autobusowy (esztacą dy autocarrosz)
Estacão de comboios – dworzec kolejowy (esztacą dy kombojosz)
 
W Hotelu
Tem um quarto livre? – czy mają państwo wolny pokój? (tejm um kłartu liwry)
Um quarto com casa de banho. – pokój z wanną (um kłartu kom kaza dy banju)
Duche – przysznic (duszy)
Quarto individual. – pokój jednoosobowy (kłartu indiwidual)
Quarto de casal. – pokój dwuosobowy (kłartu dy kasal)
Quarto com duas camas. – pokój z dwoma lóżkami. (kłartu kom dułasz kamasz)
Porteiro. – portier (portieru)
Chave. – klucz (szawy)
Tenho um quarto reservado. – Mam rezerwację. (tenjo um kłartu rezerwadu)
 
 
, ,