Liczebniki główne – zasady tworzenia

Zasady tworzenia liczebników głównych w języku portugalskim:

Um  / Uma

“Um / uma” znaczy jeden. Um jest rodzajnikiem nieokreślonym rodzaju męskiego, a uma żeńskiego.

Przykłady:

 • um carro – jeden samochód/samochód
 • um homem – jeden mężczyzna/mężczyzna
 • uma casa – jeden dom/dom
 • uma mulher – jedna kobieta/kobiets

Dois / Duas

Liczba 2 ma formę męską i żeńską.

Przykłady:

 • dois carros – dwa samochody
 • dois homens – dwóch mężczyzn
 • duas casas – dwa domy
 • duas mulheres – dwie kobiety

Liczebniki od 0 do 20

 1. 0 zero
  1 um
  2 dois
  3 três
  4 quatro
  5 cinco
  6 seis
  7 sete
  8 oito
  9 nove
  10 dez
  11 onze
  12 doze
  13 treze
  14 catorze / quatorze
  15 quinze
  16 dezesseis
  17 dezessete
  18 dezoito
  19 dezenove
  20 vinte

 

Dziesiątki

numery od 21 do 99

Przykłady:

21 vinte e um
22 vinte e dois
23 vinte e três
24 vinte e quatro
25 vinte e cinco
26 vinte e seis
27 vinte e sete
28 vinte e oito
29 vinte e nove
30 trinta
31 trinta e um
32 trinta e dois
42 quarenta e dois
45 quarenta e cinco

 

Dziesiątki / Setki / Tysiące

10 dez
20 vinte
30 trinta
40 quarenta
50 cinqüenta
60 sessenta
70 setenta
80 oitenta
90 noventa
100 cem
1,000 mil
100,000 cem mil
1,000,000 um milhão

Tysiące

Używa się formy “cem” dla 100 i słowa “cento” dla numerów od 101 do 199.

Na przykład:

100. cem

101. cento e um

138. cento e trinta e oito

199. cento e noventa e nove

Hundreds

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mają formę żeńską oraz męską. Ich formę ustala się z rzeczownikiem. Liczebniki zakończone na os są rodzaju męskiego, te zakończone na as są rodzaju żeńskiego:

Liczebnik Męski Żeński
200 duzentos duzentas
300 trezentos trezentas
400 quatrocentos quatrocentas
500 quinhentos quinhentas
600 seiscentos seiscentas
700 setecentos setecentas
800 oitocentos oitocentas
900 novecentos novecentas

Porównaj:

 • 200 mężczyzn: duzentos homens / 200 kobiet: duzentas mulheres
 • 330 samochodów: trezentos e trinta carros / 330 domów: trezentas e trinta casas.
 • 467 chłopców: quatrocentos e sessenta e sete meninos / 467 dziewczynek: quatrocentas e sessenta e sete meninas.

 

“e” (i)

e (znaczy i) oddziela dziesiątki (od 30!), i setki

Np.:

25. vinte e cinco

125 cento e viente e cinco

34 trinta e quatro

234. duzentos e trinta e quatro

75. setenta e cinco

375 trezentos e setenta e cinco

, ,