Lekcja 3 Dois bilhetes

Lekcja 3 Dois bilhetes
Dialog I : Para o Porto Dialog III: Para Coimbra
Spójrz na poniższy dialogi, przeczytaj i przetłumacz {

João: Queria dois bilhetes de ida para Coimbra.
Clara: Como? Quantos?
João: Dois, faz favor.

João: Queria um bilhete para o Porto.
Clara: Ida e volta?
João: Sim, ida e volta, por favor.

Dialog IV: Para o Rio

Paulo: Queria duas passagens para o Rio, ida e volta.
Isabel: Como? Para onde?
Paulo: Para o Rio de Janerio?
Isabel: Para hoje ou reserva?
Paulo: Como? Desculpe. Faca o favor de falar mais devagar.
Isabel: Para hoje… ou… reserva?
Paulo: Para hoje, por favor.

Dialog II : Para São Paulo
}

Paulo: Queria uma passagem para São Paulo.
Isabel: Ide e volta?
Paulo: Não, somente ida, por favor.

Słownictwo: Liczby od 1 do 10
Queria – chciał(a)bym, chcieć
Um bilhete para – bilet do
(a) Ida e volta – w obie strony
(a) Ida – w jedną stronę
Sim – tak
Uma passagem para – przejazd do
Não – nie
Somente – tylko
Dois bilhetes – dwa bilety
Quantos? – ile?
Duas passagens – dwa przejazdy
Para onde? – Gdzie?
Para hoje – na dzisiaj
Ou – lub
(a) reserva – rezerwacja
faca o favor de falar – czy mógł(a)by Pan/Pani mówić
1 – um / uma
2 – dois / duas
3 – três
4 – quarto
5 – cinco
6 – seis
7 – sete
8 – oito
9 – nove
10 – dez

Zauważ, że w języku portugalskim:
istnieje forma męska oraz żeńska dla jeden i dwa:
um / uma i dois/duas
um bilhete – jeden bilet, duas passagens – dwa przejazdy
– um / uma mogą pełnić funkcję rodzajnika nieokreślonego i liczby jeden:
um bilehte – bilet, um bilhete – jeden bilet
Certo ou errado?
Perguntas e respostas
Prawda, czy fałsz? sprawdź, które z| poniższych zdań odnoszących się do dialogów| są prawdziwe,a które nie.
Pytania i odpowiedzi. Wybierz właściwą odpowiedź i napisz.
1. Para o Porto é ida e volta.
2. Para Coimbra são dois bilhetes.
3. Para São Paulo são duas passagens.
1. Quantos são bilhetes para o Porto?
a. um b. dois
2. Como são os bilhetes para Coimbra?
a. De ida. b. De ida e volta.
3. Quantas e como são as passagens para o Rio?
a. Uma de ida e volta b. Duas de ida.
c. Duas de ida e volta.
klucz do ćwiczeń
Queria – Chciał(a)bym
Stosując czasownik Queria [chciał(a)bym], możesz zapytać o cokolwiek, co będzie twoją pierwszą potrzebą – może to być kawa czy bilet.

Queria um bilhete para o Porto. – Chciał(a)bym bilet do Porto.
Queria uma passagem para São Paulo – Chciał(a)bym bilet (wł. przejazd) do Sao Paulo.
Queria um café. – Chciał(a)bym kawę.

Łatwiejszą drogą wyrażenia prośby może okazać się zwykła forma z Um…. czy Uma…. i por favor/faz favor.

Um bilhete para o Porto, por favor – Bilet do Porto, poproszę.
Por favor, uma passagem para São Paulo. – Poproszę bilet (wł. przejazd) do Sao Paulo.
Um café, faz favor. – Kawę poproszę.
Podobnie wzywając taxi użyje się formy Queria ir para…. , lub prościej Para…. , i dodaje się nazwę przeznaczenia.

Para o Hotel Sol-Mar, por favor. – Do Hotelu Sol-Mar proszę.

 

 

, ,