Lekcja 3 Dois bilhetes cz. 2

Lekcja 3 Dois bilhetes cz. 2
Favor – Przysługa
 

Poza por favor i faz favor, dodatkowo istnieją formy faca favor i faca o favor de. Wspólnym słowem dla wszystkich tych form jest favor (przysługa) z wyjątkiem por favor, które występuje także z formą fazer (robić).

Faca favor – jest ładniejszą formą od faz favor.

Faz favor/faca favor, pode me dizer onde sao os telefones? – Przepraszam, czy mógł(a)by Pan/Pani powiedzieć mi gdzie są telefony?

Faca o favor de… – jest kolejną formą grzecznościową wyrażającą polecenia.

Faca o favor de falar mais devagar. – Czy mogłby/mogłaby Pan/Pani mówić wolniej?
Faca o favor de me dar um mapa. – Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani dać mi mapę?
Faca o favor de me chamar um taxi. – Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani wysłać po mnie taksówkę?
Faca o favor de me levar para o Hotel Sol-Mar. – Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani zabrać mnie do Hotelu Sol-Mar?
Faca o favor de.. może być także użyte w piśmie formalnym. Bardziej bezosobową alternatywą może być jednak E favor… (to jest przysługa)
È favor esparar aqui. – Proszę tutaj poczekać.

 
Jak to działa? Oporto i Rio de Janerio
Po polsku, portugalskie miasto Porto wymawiane jest bez rodzajnika określonego – o – (o Porto). Jest o wyjątek, z reguły rodzajnik jest dodawany kiedy mówimy o liczbach.

Queria um bilhete para o Porto. – Poproszę jeden bilet do Porto.
Queria duas passagens para o Rio. – Poproszę dwa bilety do Rio.

Ta tendencja dotyczy nazw państw i miejsc, gdzie nazwa (lub jej część) jest samodzielnym czasownikiem.

Queria tres para a Madeira. – Poproszę trzy (bilety) do Madeiry.

 

 

 

, ,