Lekcja 2 Pode me dizer… ?

Video zawiera wymowę słówek z lekcji, jest to wymowa odmiany brazylijskiej.

Lekcja 2 Pode me dizer… ?
Dialog I: Onde e a saída? Dialog II : Onde são os telefones?
Spójrz na poniższy dialog, przeczytaj go i przetłumacz: Spójrz na poniższy dialog, przeczytaj go i przetłumacz:

Margarida: Por favor, pode me dizer onde e a saída?
João: Em frente, a direita.
Margarida: Como?
João: Em frente, a direita.
Margarida: Obrigada.
João: De nada.

Paulo: Desculpe, pode me dizer onde são os telefones?
Isabel: (wskazując na schody) Lá em cima, no correio. O correio é á esquerda, a seguir ao banco e em frente da farmácia.
Paulo: Como? Mais devagar, por favor.
Isabel: Lá em cima… , no correio… O correio é á esquerda…, a seguir ao banco… e em frente da farmácia…
Paulo: Obrigado.
Isabel: De nada.

Słownictwo: Certo ou errado?

Por favor – przepraszam (pytając o coś), prosić o coś
pode me dizer? – czy możesz mi powiedzieć
onde – gdzie
a saída – wyjście
em frente – prosto
a direita – w prawo
como? – co?, jak?
obrigado – dziękuje (forma męska)
obrigada – dziękuje (forma żeńska)
descuple – przepraszam
são – są
os telefones – telefony
lá em cima – na górze
no (= em + o) correio – na poczcie
á esquerda – na lewo
a seguir ao (a + o) banco – za bankiem
e – i
em frente da (de + a) farmácia – na przeciwko apteki
mais devagar – wolniej

Prawda, czy fałsz? sprawdź, które z poniższych zdań odnoszących się do dialogów są prawdziwe,a które nie.

1. A saída a esquerda.

2. A farmácia é lá em cima.

3. O correio é em frente da farmácia.

Perguntas e respostas
Pytania i odpowiedzi. Wybierz właściwą odpowiedź i napisz.
1. Onde é a saída?
a. Á direita. b. Em frente, á direita.
2.Onde é a farmácia?
a. Lá em cima, á direita. b. Lá em cima, a seguir ao correio.
3. Onde são os telefones?
a. No correio, lá em cima, em frente da farmácia e do banco.
b. No correio, lá em cima, á esquerda, em frente da farmácia.
Proszę i dziękuję
Faz favor lub por favor używane są, kiedy prosimy o coś. Pierwsza forma jest używana częściej w Portugalii, druga jest używana zarówno w Portugalii, jaki i w Brazylii. Użyj por favor lub faz favor, jeśli po polsku chcesz powiedzieć przepraszam bardzo ( czy mógłbym… ) – aby porosić kogoś o coś:
Por favor/faz favor pode me dizer onde e a saída?
Przepraszam, czy możesz mi powiedzieć gdzie jest wyjście?
Lub prościej:
Por favor/faz favor onde e a saída?
Przepraszam, gdzie jest wyjście?
Pode me fazer um favor? (Czy możesz mi pomóc [zrobić przysługę] ?)

 
 

, ,