Lekcja 2 Pode me dizer… ? cz. 3

Lekcja 2 Pode me dizer… ? cz. 3
Jak to działa? Rodzaj żeński, męski i nijaki.cz.2

 

Są jednak wyjątki np. o dia (dzień), z końcówką -a, jednak rodzaj męski. Jedyną pewną, metodą na rozpoznanie rodzaju jest uczenie się każdego rzeczownika wraz z jego końcówką:

a, przed rzeczownikiem, oznacza rodzaj żeński,
o, przed rzeczownikiem, rodzaj męski.

Wszystkie słówka w tym kursie posiadają rodzajniki przed każdym rzeczownikiem.

W języku portugalskim także przymiotniki mają końcówkę w zależności od rodzaju. Np.:

– mówi się bom dia (m) – dzień dobry, ale boa noite (ż) – dobry wieczór.
– powiesz obrigada (dziękuję), jeśli jesteś kobietą, ale obrigado, jeśli jesteś mężczyzną.

 
Liczba mnoga
 
Liczba mnoga w języku portugalskim tworzona jest przez następujące końcówki:
 
r. żeński
r. męski
l. pojedyńcza
a
o
l. mnoga
as
os
Zasady tworzenia liczby mnogiej:

– w słowach kończących się samogłoską dodaje się końcówkę –s:
Telefone (telefon); telefones (telefony)
– niektóre końcówki –ão w liczbie mnogiej zamieniają się na –ões:
Estação (stacja); estações (stacje)
– w słowach zakończonych spółgłoską innych niż –m lub –l, dodaj –es:
Muller (kobieta); mulheres (kobiety)
– słowa zakończone  -m zastąp –ns:
Homem (człowiek); homens (ludzie)
– słowa z końcówką –al. Zastąp –ais:
Hospital (szpital); hospitais (szpitale)

 
De: Mowiąc
 

Oto formy używane w języku portugalskim do wskazywania kierunków i lokalizacji:

lá em cima – na górze
lá em baixo (pt)/embaixo (br) – na dole
em frente – prosto, naprzeciwko
á direita – w (na) prawo
á esquerda – w (na) lewo

Np. As lojas são em frente – Sklepy (znajdują się) są na wprost.
As lojas são em frente da entrada – Sklepy (znajdują się) są na wprost od wejścia.

 
 
 
 

 

, ,