Lekcja 2 Pode me dizer… ? cz. 2

Lekcja 2 Pode me dizer… ? cz. 2
Proszę i dziękuję cz. 2

 

Oba desculpe i perdão są używane jak polskie przepraszam.

– użyj desculpe zamiast por favor/faz favor, jeśli chcesz poprosić o coś, będąc kłopotliwym:

Desculpe, pode me dizer onde são os telefones?
Przepraszam za kłopot, możesz mi powiedzieć gdzie są telefony?
(jeśli na przykład przerwałeś kogoś rozmowę, aby zadać pytanie)

– użyj perdão lub desculpe jeśli chcesz przeprosić:

Perdão! Desculpe!
Przepraszam! (jeśli np. wpadłeś na kogoś niechcący)

Obrigada i obrigado – dziękuję, jest używane jako podziękowanie. Formy są używane w zależności od płci osoby (końcówka a- jeśli kobieta, o– jeśli mężczyzna). Muito obrigada lub Muito obrigado tłumaczy się jako dziękuję bardzo. Synonimami mogą być również (Muito) agradecido, albo (muito) agradecida, które posiadają to samo znaczenie.

 
Como? (Co?, Jak?)
 
Como? może być używane, jeśli słuchający nie zrozumiał wypowiedzi rozmówcy i jest też używane w bardziej rozwiniętych formach jak: Como disse? (Co powiedziałeś?) i Como é? (Jak [to jest] ?)
Jeśli ktoś mówi zbyt szybko można też powiedzieć: mais devagar por favor/faz favor, prosząc w ten sposób, aby osoba mówiła wolniej.
 
Kierunki i miejsca
 

Oto formy używane w języku portugalskim do wskazywania kierunków i lokalizacji:

lá em cima – na górze
lá em baixo (pt)/embaixo (br) – na dole
em frente – prosto, naprzeciwko
á direita – w (na) prawo
á esquerda – w (na) lewo

Np. As lojas são em frente – Sklepy (znajdują się) są na wprost.
As lojas são em frente da entrada – Sklepy (znajdują się) są na wprost od wejścia.

 
Gramatyka. Jak to działa? Rodzaj żeński, męski i nijaki.
 
W języku portugalskim rzeczowniki mają formę żeńską lub męską:
rodzaj męski
rodzaj żeński
o homem (mężczyzna)
a mulher (kobieta)
o banco (bank)
a saída (wyjście)
o cambio (kantor)
a alfandega (cło)
   

Jak rozpoznać rodzaj rzeczownika?

– znaczeniowo – męski, dla meżczyzn i żenśki dla kobiet.
– za pomocą końcówki – rzeczownik, zakończony końcówką -o, ma najczęściej rodzaj męski, rzeczownik zakończony końcówką -a, ma najczęściej rodzaj żeński, jak również rzeczowniki zakończone na: -gem, -dade, -tude, -ão np.:
a viagem (podróż), a verdade (truth), a juventude (młodość), estacão (dworzec)
 

 

, ,