Język portugalski kurs podstawowy 1.0

86 students

Kurs podstawowy języka portugalskiego obejmuje zagadnienia gramatyczne i leksykalne na poziomie A1.

PT Magazine by ProDesigns