Czas zegarowy w języku portugalskim

Czas po portugalsku

Que horas são? – Która jest godzina?
São cinco e vinte e cinco – Jest piąta dwadzieścia pięć
Do wyrażenia godziny do 30 minut używa się e: São cinco e vinte. Jest 05:20
Do wyrażenia godziny od 30 minut używa się para as: São vinte para as cinco. Jest 16:40.
Wpół do to po portugalsku meia: São cinco e meia. Jest 05:30

Rano – da manhã

Do określania czasu, używamy czasownika być (ser). São (są) dla wszystkich godzin poza 1:00, gdzie używamy liczny pojedynczej é. Da manhã znaczy rano.

Przykłady:

1:00 – É uma hora

2:00 – São duas horas (da manhã)

3:00 – São três horas (da manhã)

4: 00 – São quatro horas (da manhã)

5:00 – São cinco horas (da manhã)

6: 00 – São seis horas (da manhã)

7: 00- São sete horas (da manhã)

8: 00 – São oito horas (da manhã)

9: 00 – São nove horas (da manhã)

10:00 – São dez horas (da manhã)

11:00 – São onze horas (da manhã)

12:00 – É meio-dia.

Po południu – Da tarde

1:00pm / 13:00 – É uma hora (da tarde) / São treze horas.

2:00pm /14:00 – São duas horas (da tarde) / São catorze horas.

3:00pm / 15:00 – São três horas (da tarde) / São quinze horas.

4:00pm /16:00 – São quatro horas (da tarde) / São dezesseis horas.

5:00pm / 17:00 – São cinco horas (da tarde) / São dezessete horas.

6:00pm / 18:00 – São seis horas (da tarde) / São dezoito horas.

Wieczorem – da noite

7:00pm / 19:00 – São sete horas (da noite) /São dezenove horas.

8:00pm / 20:00 São oito horas (da noite) / São vinte horas.

9:00pm / 21:00 São nove horas (da noite) / São vinte e uma horas.

10:00pm / 22:00 São dez horas (da noite) / São vinte e duas horas.

11:00pm / 23:00- São onze horas (da noite) / São vinte e três horas.

0:00 – É meia-noite / São vinte e quatro horas.

0:30 – É meia-noite e meia / São vinte e quatro e trinta

5:30 – São cinco e treinta / São cinco e meia

5:40 – São cinco e quarenta / São vinte para as seis

5:45 – São cinco e quarenta e cinco /São quinze para as seis

5:50 – São cinco e cinquenta / São dez para as seis

,