Słowniczek języka portugalskiego cz. 4
 
Liczby
Zero - zero (seru) Onze - jedenaście (once)
Um - jeden (um) Doce - dwanaście (docze)
Dois - dwa (doisz) Treze - trzynaście (trese)
Três - trzy (tresz) Catorze - czternaście (katorce)
Quarto - cztery (kłartu) Quinze - piętnaście (kince)
Cinco - pięć (sinku) Dezasseis - szesnaście (dezaseiś)
Seis - sześć (seisz) Dezassete - siedemnaście (dezasete)
Sete - siedem (sete) Dezoito - osiemnaście (dezoitu)
Oito - osiem (oitu) Dezanove - dziewiętnaście (dezanovy)
Nove - dziewięć (novy) Vinte - dwadzieścia (winty)
Dez - dziesięć (deż) Vinte e um - dwadzieścia jeden (winty y
Quarenta - czterdzieści (kłarenta)
Cento e dois - sto dwa (sento y doisz)
Cinquenta - pięćdziesiąt (sinkłenta)
Duzentos - dwieście (duzentosz)
Sessenta - sześćdziesiąt (sesenta) Trezentos - trzysta (trezentosz)
Setenta - siedmedziesiąt (setenta) Quatrocentos - czterysta (kłartosentosz)
Oitenta - osiemdziesiąt (oitenta) Quinhentos - pięćset (kinieńtosz)
Noventa - dziewięćdziesiąt (noventa) Setecentos - siedemset (setesentosz)
Cem - sto (sem) Novecentos - dziewięćset (novesentosz)
Cento e um - sto jeden (sento y um) Mil - tysiąc (mill)
   
Czas
Um minuto - minuta (um minuto) Quarta – feira - środa (kłarta feira)
Uma hora - godzina (uma ora) Quinta – feira - czwartek (kinta feira)
Meia - hora - pól godziny (meja ora) Sexta – feira - piątek (seksta feira)
Segunda – feira - poniedziałek (segunda Sábado - sobota (sabadu)
feira) Domingo - niedziela (domingu)
Terça – feira - wtorek (tersa feira)