Rozmówki polsko - portugalskie cz.2
 
Przydatne słówka
Grande - duże (grandy) Pequeno - małe (pekienio)
Quente - gorąco (kłente)
Frio - zimno (frijo)
Bom - dobrze (bom) Mau - brzydki (mał)
Bastante - dużo (basztanty) Bem - dobry (bejm)
Aberto - otwarte (abertu) Esquerda - lewo (szkierda)
Direita - prawo (direjta) Em frente - na wprost (ejm freńty)
Perto - blisko (pertu) Longe - daleko (lonży)
Suba - góra (suba) Desça - dół (dyszka)
Cedo - wcześnie (cedu) Tarde - późno (tardy)
Entrada - wejście (eńtrada) Saída - wyjście (sajda)
Casa de banho - łazienka (kaza dy banjo) Mais - więcej (maisz)
Menos - mniej (menosz)

 

Telefonowanie
Queria fazer uma chamada internacional. - Chciałbym wykonać rozmowę międzynarodową. (kyrija fazer uma szamada internasjonal)
Uma chamada local. - Rozmowę lokalną. (uma szamada lokal)
Posso deixar uma mensagem? - Czy mogę zostawić wiadomość. (possu dejszar uma
meńsażem)
Zakupy
Quanto custa isto? - Ile to kosztuje? (kłantu kuszta isztu)
Estou só a ver, obrigado/a. - Tylko oglądam, dziękuje. (esztoł su a wer, obrigadu/a)
Aceita cartões de crédito? - Akceptują państwo karty kredytowe? (aczeita cartońsz
dy kreditu)
A que horas abre? - O której godzinie jest otwarte? (a kie orasz abry)
A que horas fecha? - O której godzinie jest zamyknięte? (a kie orasz fesza)
Este - to (eszty) Esse - tamto (esse)
Caro - drogo (karu) Barato - tanio (baratu)
Tamanho - rozmiar (tamanjo) Branco - biały (branku)
Preto - czarny (pretu) Roxo - czerwony (roszu)
Amarelo - żółty (amarelu) Verde - zielony (verde)
Azul - niebieski (ażul)  
Rodzaje sklepów
Loja de antiguidades - sklep z antykami (loża dy antiżuidadesz)
Padaria - piekarnia (padarja)
Banco - bank (banku)
Livraria - księgarnia (liwjarja) Talho - rzeźnik (tajlu)
Pastelaria - cukiernia (pastelarja) Farmácia - apteka (farmasja)
Peixaria - sklep rybny (pejżerija) Cabeleireiro - fryzjer (kabelejrejru)
Mercado - rynek (merkadu) Kiosque - kiosk (kjosku)
Correios - poczta (korrejosz) Sapataria - sklep obuwniczy (sapatarja)
Supermercado - supermarket (super - Agencia de viagens - biuro podróży
mercadu) (agencija dy wjażeńs)
Zwiedzanie
- katedra (se) Igreja - kościół (igrejża)
Jardim - ogród (żardim) Biblioteca - biblioteka (bibljoteka)
Museu - muzeum (muzeu)
Posto de turismo - infirmacja turystyczna (postu dy turizmu)
Fechado para ferias - zamknięte w wakacje (feszadu para ferjasz)
Estacão de autocarros - dworzec autobusowy (esztacą dy autocarrosz)
Estacão de comboios - dworzec kolejowy (esztacą dy kombojosz)
 
W Hotelu
Tem um quarto livre? - czy mają państwo wolny pokój? (tejm um kłartu liwry)
Um quarto com casa de banho. - pokój z wanną (um kłartu kom kaza dy banju)
Duche - przysznic (duszy)
Quarto individual. - pokój jednoosobowy (kłartu indiwidual)
Quarto de casal. - pokój dwuosobowy (kłartu dy kasal)
Quarto com duas camas. - pokój z dwoma lóżkami. (kłartu kom dułasz kamasz)
Porteiro. - portier (portieru)
Chave. - klucz (szawy)
Tenho um quarto reservado. - Mam rezerwację. (tenjo um kłartu rezerwadu)