Zaimek osobowy. Pronome pessoal


Podstawowe formy zaimka osobowego w języku portugalskim to:

EU / NÓS – zaimki przedstawiające w sposób umowny „mówiącego”;

TU / VÓS / VOCE / VOCES – przedstawiające „tego, do kogo się mówi”;

ELA / ELE / ELAS / ELES – przedstawiające „tego o kim się mówi”.

Podane formy zaimka osobowego występują w roli podmiotu. Warto jednak zauważyć, że w języku portugalskim najczęściej pomijamy podmiot zaimkowy stojący przed głównym czasownikiem w zdaniu, Mówimy np.:

Trabalho nos Correios,

a nie (*) Eu trabalho nos Correios. - Pracuję na poczcie.


Zaimek nie zanika jedynie wówczas, gdy w zdaniu jest więcej niż jeden podmiot lub gdy istnieje możliwość wystąpienia dwuznaczności, np.:

O Mário e eu gostamos de ir ao cinema.

  • Mario i ja lubimy chodzić do kina.

O Mário foi ver um filme enquanto eu estava a passear.

  • Mario poszedł obejrzeć film, podczas gdy ja spacerowałam.

Zaimek osobowy często występuje samodzielnie, np. jako równoważnik zdania:

  • Qem é que comeu o bolo – Eu.

  • Kto zjadł ciastko? - Ja.

Jest również obecny w porównaniach, np.

Sou melhor aluno do que tu. - Jestem lepszym uczniem niż ty.


Zaimek osobowy posiada formy słabe, dopełnieniowe:


Forma mocna

Zlepek z przyimkiem com

eu

mim

comigo

tu

ti

contigo

vocȇ

si

consigo

ela / ele

ela / ele

com ela / com ele

nós

nós

connosco

vós

vós

convosko

vocȇs

vocȇs

convosko

elas / eles

elas / eles

com elas / com eles