W języku portugalskim wyróżnia się 3 koniguacje czasowników, który w bezokoliczniku przyjmuje trzy podstawowe formy:

1. –ar (np. comprar [kupować])
Eu – compro
Tu- compras
El/Ela/você – compra
Nós – compramos
Eles/elas/vocés - compram

2. –er (np. beber [pić])
Eu – bebo
Tu - bebes
El/Ela/Você – bebe
Nós – bebemos
Eles/elas/vocés – bebem

3. –Ir (np. partir [opuszczać, wyjeżdżać])
Eu – parto
Tu - partes
El/Ela/Você – parte
Nós –partimos
Eles/elas/vocés – partem