Lekcja 3 - Dois bilhetes - język portugalski cz.2
Lekcja 3 Dois bilhetes cz. 3
Gramatyka: Rodzajnik nieokreślony
 

W języku portugalskim istnieją dwa rodzajniki nieokreślone um (r.męski) i uma (r.żeński) w zależności od rodzaju osobowego rzeczownika:

um homem - mężczyzna
uma saída - wyjście

Używa się też uns i umas, kiedy mówi się o blisko nieokreślonej liczbie czegoś:

uns amigos, umas amigas - kilku przyjaciół

 
Cyfry 1 -10
1 - um/uma
2 - dois/duas
3 - três
4 - quatro
5 - cinco
6 - seis
7 - sete
8 - oito
9 - nove
10 - dez
Zauważ, że:
- istnieją formy żeńska i męska dla liczb jeden i dwa
um/uma i dois/duas,
um bilhete - jeden bilet, duas passagens - dwa przejazdy
- um/uma mogą być rodzajnikiem nieokreślonym lub oznaczać liczbę jeden:
um bilhete - bilet, um bilhete - jeden bilet

 

Liczba Mnoga

Kilka slów (czasowników i przymiotników) zakonczonych – s w bezokoliczniku, wymawia się jak w liczbie mnogiej. Ich forma nie ulega zmianie.

Cais, cais – nabrzeze; simples, simples – prosty, zwykly

W zdaniu czaswonik +de + czaswonik lub inne slowo, tylko pierwszy element przyjmuje liczbe mnoga.

Bihete de passagem; bilhetes de passagem – bilet; bilety

Fim de semana; fins de semana – wekkend, wekkendy