Brazylia jest rozległym krajem Ameryki Południowej. Przemierzając ją od krańca wschodniego do zachodniego pokonujemy cztery strefy czasowe. Taki obraz wielkości Brazylii zapowiada zróżnicowanie regionów, a tym samym ciekawą podróż po niezwykłym kraju. Brazylia dzieli się na pięć głównych regionów turystycznych: Północny, Północno-Wschodni, Południowo-Wschodni, Południowy oraz Środkowo-Zachodni.
Wśród rozległych terenów Wyżyny Brazylijskiej mieści się stolica Brazylii, Brasília. Zanim stolicę przeniesiono jej funkcję pełniło Rio de Janeiro. Brasília jest pod każdym względem wyjątkowa. Z reguły stolice przenosi się do istniejących już miast. Tymczasem Brasílię wybudowano specjalnie, aby stolica znalazła się bardziej w głębi kraju.